رابط سه راهی

رابط سه راهی

رابط بین دوسیلندر پمپ ایربراش

اطلاعات بیشتر

AC-108
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

این رابط خروجی دو سیلندر پمپ ایربراش را به مخزن از یک طرف و کلید برقی تخلیه باد متصل می کند و برای تعویض آن بایستی به علت استفاده از چسب مایع آبندی کمی آن را گرم نمود .

نظر خود را بنویسید !

رابط سه راهی

رابط بین دوسیلندر پمپ ایربراش

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0