رابط سه راهی

رابط سه راهی

رابط روی مخزن باد و سرسیلندر 

اطلاعات بیشتر

AC-109
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

 این رابط وظیفه اتصال خروجی باد و مخزن را در پمپ های دوسیلندر به عهده دارد . برای باز کردن و تعویض آن به دلیل استفاده از پسب مایع آبندی کمی آن را گرم نمود .

نظر خود را بنویسید !

رابط سه راهی

رابط روی مخزن باد و سرسیلندر 

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0