ریز فیلتر سرسیلندر

ریز فیلتر سرسیلندر

فیلتر مکش هوا روی سرسیلندر پمپ ایربراش

اطلاعات بیشتر

َAC-112
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

از این ریز فیلتر در ورودی هوای سرسیلندر ایربراش استف.اده می شود . فیلتر تمام فلزی است 

نظر خود را بنویسید !

ریز فیلتر سرسیلندر

فیلتر مکش هوا روی سرسیلندر پمپ ایربراش

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0