دستگیره فلزی پمپ ایربراش

دستگیره فلزی پمپ ایربراش

قابل استفاده در انواع پمپ ایربراش

اطلاعات بیشتر

AC-MH
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

این دستگیره فلزی به روی انواع پمپ ایربراش تک سیلندر و دو سیلندر نصب می شود . 

نظر خود را بنویسید !

دستگیره فلزی پمپ ایربراش

قابل استفاده در انواع پمپ ایربراش

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0