آچار آلن  ۸ تکه

آچار آلن ۸ تکه

آچار آلن  هشت تکه 

اطلاعات بیشتر

L-8
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

آچارآلن ستاره ۸ تکه از ۱/۵ میلیمتر تا ۸ میلیمتر  

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص : سایز آچار آلن : ۱/۵ - ۲ - ۲/۵ -۳- ۴ - ۵ - ۶ - ۸ میلیمتر

نظر خود را بنویسید !

آچار آلن ۸ تکه

آچار آلن  هشت تکه 

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0