تسمه دور پولی تیغ اره

تسمه دور پولی اره نوارى

قابل استفاده در ریز اره نواری (فلکه ) دبلیو  بی اس ۲۵۰

اطلاعات بیشتر

B-WBS-250
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

از این تسمه در ریز اره نواری ( اره فلکه کوچک ) استفاده می شود ، اين تسمه در شيار دور پولى بالا و پايين اره قرار گرفته و موجب اصطكاك بيشتر نوار اره با پولى از يك طرف و كم صدايى اين تماس از طرف ديگر مى گردد . تعویض این تسمه بایستی توسط تکنسین آموزش دیده انجام شود .

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص : قابل استفاده در ریز اره نواری دبلیو بی اس ۲۵۰

نظر خود را بنویسید !

تسمه دور پولی اره نوارى

قابل استفاده در ریز اره نواری (فلکه ) دبلیو  بی اس ۲۵۰

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0