تسمه ماشین خراطی آر ای ۳۰۵

تسمه ماشین خراطی آر ای ۳۰۵

تسمه ماشین خراطی آر ای ۳۰۵

اطلاعات بیشتر

RA-305-BE
محصول جدید

 
اطلاعات بیشتر

از این تسمه مقاوم و با کیفیت در ریز ماشین های خراطی آر ای ۳۰۵ می توان استفاده نمود  .

 
اطلاعات فنی
ويژگى خاص : قابل استفاده درماشین خراطی آر ای ۳۰۵

نظر خود را بنویسید !

تسمه ماشین خراطی آر ای ۳۰۵

تسمه ماشین خراطی آر ای ۳۰۵

نظر خود را بنویسید !

مقایسه 0